In Nederland heeft de eerste serieuze trial gelopen waarin cliënten met paranoia en veel vermijdingsgedrag (zoals niet buiten durven komen) met VR werden behandeld. In de virtuele wereld werden ze aan buiten-situaties blootgesteld en moesten ze oefenen met toenadering i.p.v. vermijding. Ook achterdochtige opvattingen werden onder de loep genomen. De effecten waren indrukwekkend. Zie hier voor meer wetenschappelijke achtergrond, zojuist gepubliceerd in The Lancet.

VR implementeren kost wat, maar veel GGZ-instellingen zijn ertoe bereid. De kosten voor de VR-apparaten dalen gestaag, hoewel het ontwikkel- en onderhoudswerk nog aan de prijs blijft.

Als u VR overweegt bij u in de instelling: CleVR verkoopt de apparatuur en software. Gedachten Uitpluizen biedt cursus om de therapie-uitvoer onder de knie te krijgen.