Als je op zoek bent naar een korte vragenlijst waarmee je de effectiviteit van je CGT-p kunt meten vanuit het perspectief van de cliënt dan blijkt de CHOICE-SF een goede keuze. De ingenieus gevonden afkorting “CHOICE” staat voor CHoice of Outcome In Cbt for PsychosEs en “SF” staat voor Short Form. Het gaat hier dus om de verkorte versie van de CHOICE, een reeds bestaande lijst die, voor zover ik weet, nog niet vertaald is in het Nederlands en zich richt op psychologisch herstel gedurende psychologische behandeling van psychotische symptomen.

De CHOICE-SF bestaat uit 11 items en is ontwikkeld om snel en eenvoudig psychologisch herstel tijdens CGT-p in kaart te brengen. Hij kan gebruikt worden in wetenschap en praktijk. Je kunt deze vragenlijst regelmatig gedurende je behandeling afnemen om zo een mooi beeld te krijgen van de effectiviteit. Een uniek kenmerk van deze vragenlijst is het feit dat hij is gericht op herstel en niet op symptoomernst of de behandelrelatie. Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar het om kunnen gaan met dagelijkse stressoren, rust hebben in je hoofd, jezelf en je ervaringen begrijpen, positief kunnen denken en manieren hebben om te kunnen omgaan met crises. Dat is mooi omdat we ons in onze behandeling vaak ook niet primair richten op het verminderen van de symptoomernst maar op andere (herstel)doelen die we samen met cliënt hebben geformuleerd. De CHOICE-SF wordt nog eens extra persoonlijk gemaakt doordat er naast de 11 vaste vragen ook een extra vraag is toegevoegd waarin een eigen doel kan worden ingevuld.

Om de validiteit van deze korte vragenlijst te onderzoeken, is hij afgenomen bij drie verschillende groepen mensen met psychotische symptomen die daarvoor in behandeling waren. Uit de analyses bleek de lijst een goede interne consistentie en construct validiteit te hebben en bovendien ook gevoelig te zijn voor verandering. Kortom, op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de CHOICE-SF een goede maat is voor psychologisch herstel en gebruikt kan worden in de klinische praktijk.

Ben je enthousiast geworden en wil je deze lijst ook graag gaan gebruiken? En ben je bereid om iets te doen in het vertaalproces? Neem dan even contact op met ons!

Webb, R., Bartl, G., James, B., Skan, R., Peters, E., Jones, A.-M., Garety, P., Kuipers, E., Hayward, M. & Greenwood, K. Exploring the Development, Validity, and Utility of the Short-Form Version of the CHoice of Outcome In Cbt for PsychosEs: A Patient-Reported Outcome Measure of Psychological Recovery. Schizophrenia Bulletin, Artikel