De Zorgstandaard Psychose stelt dat Cognitieve Gedragstherapie voor psychose (CGTp) standaardzorg is. Dit betekent dat elke patiënt met psychose deze behandeling standaard aangeboden dient te krijgen. Onder de 260 ambulante psychoseteams van 19 Nederlandse GGZ-instellingen is een survey uitgezet waaraan 189 teams participeerden (73%). Deze teams behandelen samen zo’n 37.500 patiënten, waarvan ongeveer 24.000 met psychose. Dat is een kwart van de volledige groep mensen met psychose die in Nederland in zorg is.

Uit de resultaten blijkt dat met de huidige inzet van psychologen slechts één op de vier tot
vijf patiënten met psychose (20-25%) ergens in de loop van de afgelopen drie jaar de standaardzorg CGTp kreeg. De meerderheid van die trajecten zijn niet op kwalitatief voldoende niveau, want in slechts 43% van de teams werkt een psycholoog die een cursus CGTp heeft gevolgd, en in slechts een kwart van de teams werkt een erkend cognitief gedragstherapeut VGCt. Bovendien bleek dat de psychologen hun tijd veel aan andere onderwerpen besteden. Opleiden helpt gelukkig wel: hoe meer CGTp- opleiding een psycholoog gevolgd heeft, hoe meer tijd deze besteedt aan CGTp.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES uit Praten naast Pillen

  • “70 tot 75% van patiënten met psychose heeft geen toegang tot CGTp, terwijl dit een standaardbehandeling is.”
  • “Meer dan 50% van de beschikbare CGTp wordt uitgevoerd door onvoldoende opgeleide therapeuten.”
  • “Als dit een standaardbehandeling van kanker betrof, dan was Nederland woedend. Diezelfde verontwaardiging is ook hier passend.”
  • “Er zijn meer psychologen nodig, en psychologen hebben meer specifieke opleiding nodig om de kwaliteit van de geboden CGTp te verbeteren.”
Pictogram
Praten naast Pillen

Psychologische zorg voor psychose moet en kan beter

Als vervolg op dit onderzoek schreven een groep klinisch- en gz-psychologen betrokken bij psychose/EPA zorg “Aanzet tot inhoudelijk plan van aanpak om te voldoen aan de zorgstandaard psychose”.

Pictogram
Psychologische zorg voor psychose moet en kan beter