Eenzaamheid onder jongeren met psychotische klachten is een belangrijk probleem. We proberen van alles om hun sociaal functioneren te verbeteren en hun sociale angst te verminderen. Toch blijft het een hardnekkig en veel gehoord probleem. Michelle Lim en haar collega’s hebben -samen met een groep jongeren met psychische problemen- een app ontwikkeld. Vanuit de positieve psychologie, voor jongeren en gericht op het verminderen van eenzaamheid. Is dat wat?

Binnen deze app volg je een programma van zes weken waarin jongeren leren om hun sterke kanten te herkennen en verder te versterken en om positieve sociale vaardigheden aan te leren en te oefenen. Thema’s die aan de orde komen zijn Gratitude, Sharing Positive News, Social Fears en Three Good Things. Binnen ieder thema wordt gebruik gemaakt van geschreven tekst en korte video’s waarin een professional toelichting geeft op het thema, een jongere iets deelt over zijn of haar eigen ervaring of waarin een jongere oefent met een van de vaardigheden die aan de orde komt.

Twaalf jongeren met een psychotische stoornis deden mee aan een studie naar de bruikbaarheid en effectiviteit van deze app. Twee van hen vielen uit. De deelnemers werden voorafgaand aan het gebruik van de app, direct na afloop van het zes weken durende programma en nog eens drie maanden later geïnterviewd.

Uit deze interviews blijkt dat jongeren de app leuk, nuttig en bruikbaar vinden. Er zijn veel suggesties uit de evaluaties gekomen en dan met name op het aantrekkelijker maken van de video’s waarin een professional toelichting geeft op een bepaald thema.
De eerste resultaten op het gebied van het verminderen van eenzaamheid zijn positief. Het lijkt erop dat de eenzaamheidscores iets af zijn genomen en dat de stemming van de deelnemers iets is verbeterd. Op basis van zo’n kleine groep kunnen er echter geen sterke conclusies worden getrokken. De auteurs hebben beloofd verder aan de slag te gaan met de ‘gamification’ van de app en het uittesten van de app in een grotere groep jongeren. Houd hen in de gaten!

Lim, M.H., Gleeson, J.F.M., Rodebaugh, T.L., Eres, R. Long, K.M., Casey, K., Abbott, J-A.M., Thomas, N. & Penn, D.L. (2018). A pilot digital intervention targeting loneliness in young people with psychosis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Artikel