Wij hebben een van de eerste Nieuwsbrieven maar eens van stal gehaald en opnieuw gepubliceerd. 10 jaar terug… maar nog steeds boeiend. Heel veel oude Nieuwsbrieven zijn te downloaden via Nieuwsbrieven. De nummers 45-99 zijn als PDF bestand te downloaden.

Veel leesplezier! Ennnnnne, wat was Mark zijn tijd ver vooruit!

Noot 2015: De links werken leiden niet meer tot het artikel, het internet is geen goed archief…..

2 augustus 2005

Redactioneel
Nog geen abonnement op deze nieuwsbrief? Meld je aan bij www.gedachtenuitpluizen.nl Registreren is gratis.

Cannabisgebruik voor de eerste episode spaart het neurocognitief functioneren bij de 10 jaars follow-up
Een studie vond al eerder dat patiënten met cannabisgebruik voorafgaand aan de eerste episode zich kenmerkten door meer positieve symptomen, minder negatieve symptomen en een beter premorbide sociaal functioneren (Scheller-Gilkey, Lewine, Caudle, & Brown, 1999). Een andere studie vond ook dat cannabisgebruikers minder cognitieve stoornissen hebben (Joyal, Halle, Lapierre, & Hodgins, 2003).

Een short report aan Schizophrenia Research meldt dat 112 patiënten uit een eerste psychose cohort tien jaar later zijn vervolgd (Stirling, Lewis, Hopkins, & White, 2005). 100 patiënten waren er nog in leven en daarvan konden er 69 worden onderzocht. Patiënten die geen cannabis hadden gebruikt voor de eerste episode waren niet te onderscheiden van de patiënten die dat wel gedaan hadden met betrekking tot positieve symptomen, negatieve symptomen en voldoen aan de criteria voor deficit schizophrenia. De cannabisgroep presteerde beter op 7 van de 9 neurocognitieve taken dan de groep zonder cannabisgebruik in de voorgeschiedenis. De verschillen kunnen niet teruggevoerd worden op een verschil in premorbide sociaal functioneren. Mogelijk gaat het toch om een subgroep met een andere genetische make-up, waarin verslaving en behoud van cognitieve functies samengaan, terwijl de groep met cognitief verval minder geneigd is premorbide te verslaven.
Artikel

Welke zorg werkt?

Het kenniscentrum schizofrenie, het post academisch onderwijs en de schizofrenie stichting Nederland organiseren een groot congres op 24 november van dit jaar. Het heeft een zeer breed programma en zal de agenda voor de komende jaren neerzetten. Eindelijk weer eens een groot en betaalbaar congres in Nederland. Klik hier of op het plaatje voor meer informatie.
(Noot 2015: dit werkt niet meer…)

Cognitieve gedragstherapie en de vergroting van inzicht

Een eerder gepubliceerde trial van Kingdon en Turkington is geanalyseerd op de effecten van cognitieve gedragstherapie op inzicht (Rathod, Kingdon, Smith, & Turkington, 2005). De resultaten zijn dat cognitieve gedragstherapie niet het ziektebesef bevordert, maar wel het inzicht in medicatiegebruik en het toeschrijven van symptomen aan de ziekte. De groep met meer inzicht was wel depressiever. De resultaten bleven gelijk bij een jaar follow-up. Patiënten uit de zwarte Caribische groep en zwart Afrikaanse groep profiteerden minder van cognitieve gedragstherapie.
Artikel

Stuur deze nieuwsbrief door naar mogelijk geïnteresseerde anderen
Bedankt.

Functionele cognitieve gedragstherapie

Amerika komt eindelijk op gang met studies naar CBT. Onder druk van de NIMH die stelt dat behandelingen tot een verbeterd sociaal functioneren moeten leiden, zoals werk of andere meetbare uitkomsten is het CBT protocol enigszins aangepast. Dat wil zeggen het legt de nadruk op het bereiken van nuttige en functionele doelen die in Europa ook maar minder nadrukkelijk aanwezig is. De resultaten van een eerste pilotstudie zijn nu gepubliceerd (Cather et al., 2005). Functionele cognitieve gedragstherapie investeert de eerste vijf zittingen in engagement en het opstellen van een lijst functionele doelen en de symptomen die daarbij een obstakel vormen bij het bereiken van die doelen. De interventies daarna zijn coping skill training, gedragsexperimenten, cognitief herstructureren en het doen toenemen van het activiteitenniveau. Functionele cognitieve gedragstherapie en psycho-educatie zijn onderling vergeleken. De groepen verschilden niet van elkaar, maar bij vergelijking van de effect-sizes binnen de groepen presteert functionele cognitieve gedragstherapie beter dan psycho-educatie. Significante verschillen in effect-size voor en na worden gevonden bij de PANSS positieve symptomen, de PSYRATS, totaalscore en stemmenscore en bij psycho-educatie worden geen significante voor en na verschillen gevonden.
Artikel

Referenties

  • Cather, C., Penn, D., Otto, M. W., Yovel, I., Mueser, K. T., & Goff, D. C. (2005). A pilot study of functional Cognitive Behavioral Therapy (fCBT) for schizophrenia. Schizophrenia Research, 74(2-3), 201-209.
  • Joyal, C. C., Halle, P., Lapierre, D., & Hodgins, S. (2003). Drug abuse and/or dependence and better neuropsychological performance in patients with schizophrenia. Schizophr Res, 63(3), 297-299.
  • Rathod, S., Kingdon, D., Smith, P., & Turkington, D. (2005). Insight into schizophrenia: the effects of cognitive behavioural therapy on the components of insight and association with sociodemographics–data on a previously published randomised controlled trial. Schizophrenia Research, 74(2-3), 211-219.
  • Scheller-Gilkey, G., Lewine, R. R. J., Caudle, J., & Brown, F. W. (1999). Schizophrenia, substance use, and brain morphology. Schizophrenia Research, 35(2), 113-120.
  • Stirling, J., Lewis, S., Hopkins, R., & White, C. (2005). Cannabis use prior to first onset psychosis predicts spared neurocognition at 10-year follow-up. Schizophrenia Research, 75(1), 135-137.