De hier beschreven meta-analyse (van onder andere Paolo Fusar-Poli) is een update van de eerdere meta-analyse waarin alle UHR studies tot januari 2011 waren meegenomen. Het risico op transitie naar psychose was toen 18% bij 6 maanden, 22% bij 1 jaar, 29% bij 2 jaar en 36% bij 3 jaar. In het afgelopen decennium zijn er veel studies bijgekomen en de vraag is of het transitierisico nog hetzelfde is?

Om uit te zoeken of het transitierisico veranderd is hebben de auteurs besloten om hun eerdere meta-analyse te updaten. In de nieuwe meta-analyse worden 130 longitudinale studies (van 74 cohorten) waar in totaal 9222 mensen met een UHR risicoprofiel aan hebben deelgenomen op één hoop gegooid en opnieuw geanalyseerd. Studies die geïncludeerd zijn in deze meta-analyse beschikten over longitudinale data van patiënten met UHR risicoprofiel. De belangrijkste uitkomstmaat van deze meta-analyse was het (cumulatieve) risico op de transitie naar psychose na 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48 maanden en meer dan 4 jaar na baseline.

Allereerst toont deze meta-analyse aan dat de ongeveer een kwart van de patiënten met subklinische psychotische symptomen binnen 2 tot 3 jaar een psychose ontwikkelen maar ook dat hun transitierisico op de lange termijn bleef toenemen (35% transitierisico bij 10 jaar). De gemiddelde leeftijd van de hulpzoekenden met een UHR lag rond de 20 jaar, en de helft was man. De transitiepercentages liggen lager dan 10 jaar geleden (25% versus 36% bij 3 jaar), dit is niet geheel verrassend en kan verschillende oorzaken hebben: mogelijk worden UHR-individuen momenteel vroeger gedetecteerd en behandeld, waardoor ze langer gevolgd moeten worden en/of de preventieve interventie is effectiever omdat ze zo vroegtijdig is aangeboden. Een andere mogelijkheid is dat er studie bij zijn gekomen die minder strikte UHR-criteria hanteerden en de totale groep verdund hebben.

Met 25% kans op psychose in de komende 3 jaar staat het UHR-concept robuust als specifiek risicoprofiel voor psychose. Wij pleiten ervoor om de complete mix van UHR-criteria te blijven hanteren, bestaande uit subklinische symptomen, hulpvraag, een bepaalde leeftijd en achteruitgang in functioneren.

Kortom ook deze meta-analyse ondersteunt weer tijdig screenen op subklinische psychotische klachten bij jonge hulpzoekers en hulp te bieden om psychose te voorkomen! Daarnaast zou het goed zijn om jonge mensen met een UHR risicoprofiel langer te blijven monitoren.

Salazar de Pablo, G., Radua, J., Pereira, J., …, Fusar-Poli, P. (2021). Probability of Transition to Psychosis in Individuals at Clinical High Risk. An Updated Meta-analysis. JAMA Psychiatry. Published online July 14, 2021. Artikel