Stichting Cognitie en Psychose


Het huidige bestuur bestaat uit, van rechts naar links, Joost Baas (voorzitter), Mark vd Gaag (penningmeester), David vd Berg (lid) en Tonnie Staring (secretaris). Stichting Cognitie en Psychose is in 2000 opgericht door Rigo van Meer en Mark van der Gaag met de bedoeling de kennis over psychose en de cognitieve behandeling daarvan te vergroten onder professionals.

Auteurs2014

De stichting beheerde de eerste versie van Gedachten Uitpluizen. Die was tot stand gekomen na een eenmalige gift van Eli Lilly. Vooral de productie van de video was kostbaar. In die tijd vormden Rigo van Meer (voorzitter) en Mark van der Gaag (penningmeester en secretaris)  het bestuur. Formulieren en tests konden van het internet gedownload worden en met grote regelmaat werd een nieuwsbrief verspreid. Dit zijn nog steeds de kernactiviteiten van de stichting.

In de afgelopen 9 jaar zijn er meer dan 100000 documenten gedownload vanaf de site. Dat is gemiddeld 12.000 per jaar. Na het vertrek van Rigo van Meer naar Australië heeft Joost Baas het voorzitterschap op zich genomen in 2006. In 2011 is Tonnie Staring het bestuur komen versterken als Secretaris en in 2012 is David van den Berg tot het bestuur toegetreden.

In 2005 is een herziene versie van Gedachten Uitpluizen verschenen en deze heeft dienst gedaan als trainingsmateriaal voor honderden professionals bij het leren van CGT bij achterdocht en auditieve hallucinaties.

In 2013 verscheen de volledig herschreven Gedachten Uitpluizen door de vier bestuursleden. Er zijn nu verschillende protocollen voor mensen die verschillende typen stemmen horen, een protocol voor achterdocht, negatieve symptomen, hoogrisicio patiënten en het COMET protocol voor referentiële klachten.

In 2014 was het nieuwe Therapeutische Technieken en Vaardigheden boekje beschikbaar als gratis download. Meer dan 8000 downloads volgden binnen een jaar. Om het erelidmaatschap van de VGCt van Mark vd Gaag luister bij te zetten geeft de VGCt aan al haar leden najaar 2015 dit boekje in gedrukte vorm! De Stichting heeft er nog zo’n 2000 bij gedrukt zodat we nog door kunnen gaan met uitdelen… Het aantal downloads zal ook tegen de 20000 lopen……

De nieuwsbrief wordt samengesteld door onder hoofdredactie van Tonnie wordt veel gelezen. Er zijn in maart 2022 waren er  5200  abonnees op de nieuwsbrief.

Er is ook een pool van zo’n 20 docenten die les geven binnen verschillende GZ-, PT- en KP-opleidingen over psychotische stoornissen. De afgelopen 12 jaar coördineerde Joost Baas dit, vanaf najaar 2013 was dit in handen van Tonnie Staring die het weer overdroeg aan Jose de Jager.

In de Pluizen Community zitten nu 80 professionals die werkzaam zijn met mensen met psychotische stoornissen in de brede zin van het woord.