Misofonie (letterlijk: ‘haat tegen geluid’) is een relatief nieuw, complex neurofysiologisch syndroom. Mensen met misofonie reageren met woede en walging op specifieke geluiden, zoals nasale- (ademhalen en snuiven) en eetgeluiden (kauwen). Dat gaat zelfs zover dat men kan gaan denken dat de ander dat expres doet: doen ze dat om mij pijn te doen? Er lijkt mogelijk een relatie te bestaan tussen misofonie en achterdochtige gedachten.

Ofschoon misofonie geen DSM-5 classificatie kent, tonen recente studies aan dat misofonie gepaard gaat met verminderde levenskwaliteit, hoge intensiteit van negatieve emoties en vermijdingsgedrag, met verregaande gevolgen voor het dagelijkse en interpersoonlijke functioneren, waarbij ook confronterende en vijandige reacties kunnen plaatsvinden. Uit recent onderzoek bleek dat mensen met misofonie kunnen denken dat anderen die geluiden met opzet maken, en dat bij zulke gedachten ook sterkere negatieve emoties optreden.

Symptomen van misofonie zijn geassocieerd met verschillende psychische stoornissen, zoals angst, depressie, OCD en eetstoornissen, maar weinig is bekend over de
relatie met andere problemen, zoals overmatig achterdochtige gedachten.

Poolse onderzoekers stelden een eerste onderzoek in naar mogelijke associaties tussen misofonie en overmatig achterdocht in de algemene bevolking. Zij meenden dat emotieregulatie problemen, angst en vijandige attributies die relatie zouden kunnen verklaren. Online riep men daartoe deelnemers op (18-40 jaar) om vragenlijsten in te vullen. Er deden 312 mensen mee van wie een relatief hoog percentage (30,4%) ooit een diagnose had. En er deden meer vrouwen mee dan mannen (65% versus 33%).

 

Uit de mediatie analyse werden significante verbanden gevonden tussen alle variabelen, en misofonie bleek positief gecorreleerd aan overmatige achterdochtige gedachten, zowel direct, als indirect via emotieregulatie, angst en vijandige attributies. Alle indirecte routes van misofonie naar overmatige achterdocht waren significant (zie Figuur 1).

 

 

Deze studie laat zien dat socio-cognitieve factoren (emotieregulatie, angst, vijandigheid) een centrale verklarende rol spelen in de relatie tussen misofonie en overmatige achterdocht, dat beide naast elkaar bestaan in de algemene bevolking, en bijdragen aan verhoogde stress.

Bagrowska, P., Pionke-Ubych, R., & Gawęda, Ł. (2022). Do they make these sounds to hurt me? The mediating role of emotion regulation, anxiety and hostile attributions in the relationship between misophonia and paranoia-like thoughts. Schizophrenia Research, 250, 137-142.
Artikel