In de Zorgstandaard Psychose, neemt CGT een belangrijke plaats in. Zouden de meeste mensen met psychotische klachten ook CGT krijgen? En als ze CGT krijgen is de therapeut dan voldoende deskundig opgeleid? CGT bij psychotische klachten is een hoog specialistische vorm. Alleen lezen is niet voldoende, training en supervisie zijn gewoon noodzakelijk. Gedachten Uitpluizen is in Nederland het protocol voor de behandeling van psychotische klachten. Maar op hoeveel plekken is het beschikbaar voor patienten? Weten patienten wel dat ze recht hebben op CGT?

Als we kijken naar het aantal mensen dat de afgelopen 10 jaar geschoold is in Gedachten Uitpluizen dan zijn dat er echt te weinig om alle nieuwe patienten met psychose in Nederland te behandelen, laat staan de mensen die al langer in zorg zijn.

De afgelopen 10 jaar hebben de meeste GZ-psychologen in hun opleiding kennis gemaakt met Gedachten Uitpluizen. Maar dat is niet voldoende om het ook daadwerkelijk toe te kunnen passen.

We hebben een goede behandelmethode, maar het schort aan de implementatie. Help mee en zorg dat je geschoold wordt zodat ook jouw instelling met een gerust hart kan zeggen: “We hebben CGT geimplementeerd, laten we nu eens gaan kijken naar iets nieuws…”