Psychosen kunnen gepaard gaan met hoge maatschappelijke kosten. Deze hoge kosten zitten vooral in de kosten van een eventuele klinische opname, maar bijvoorbeeld ook in kosten die uitval van werk veroorzaken. Eerder onderzoek toonden aan dat een aanvullende CGT behandeling naast de reguliere behandeling (voor bijvoorbeeld angst of depressie), het risico op het krijgen van een eerste psychotische episode met bijna 50% verminderde bij mensen die hier een sterk verhoogd risico op hebben (Van der Gaag et al., 2012).

Deze onderzoekers hebben nu gekeken of zo’n aanvullende CGT behandeling ook kosteneffectief is. Dus of de kosten opwegen tegen de baten. Kort samengevat werd gekeken naar de kosten per ‘voorkomen’ psychose. Een kleine kanttekening hierbij is dat niet met zekerheid gezegd kan worden of de psychose daadwerkelijk voorkomen wordt, of slechts wordt uitgesteld omdat de patiënten maar 18 maanden gevolgd werden. Uit onderzoek blijkt echter dat de meeste psychosen bij mensen met een verhoogd risico in de eerste anderhalf jaar ontstaan (Fusar-Poli et al., 2012). Daarnaast werd gekeken naar de mate van kwaliteit van leven bij patiënten die de aanvullende CGT behandeling kregen, en bij patiënten die alleen de reguliere behandeling kregen.

De resultaten uit deze studie waren opmerkelijk. Niet alleen was de aanvullende CGT behandeling effectief in het omlaag brengen van het risico op een eerste psychotische episode, de kosten van de aanvullende CGT behandeling waren zelfs US$ 844 goedkoper dan wanneer alleen reguliere behandeling werd aangeboden! Kwaliteit van leven was iets beter in de CGT groep vergeleken met de groep met alleen reguliere zorg, maar dit verschil was klein.

Wat betekent dit onderzoek voor de klinische praktijk? Overal in de gezondheidszorg wordt bezuinigd, daarom wordt het steeds belangrijker om de kosten van de zorg in kaart te brengen. Deze studie laat zien dat ondanks dat er iets extra wordt aangeboden, de kosten lager uitpakken. Meer effect, voor minder geld. Het afgelopen jaar zijn er al veel behandelaren door het hele land getraind in het screenen en behandelen van patiënten met een ultrahoog risico voor een psychose. Nieuwsgierig geworden? Meer informatie over deze CGT behandeling en protocollen, cursussen, of supervisie is te vinden op de site van Gedachten Uitpluizen!

H. K. Ising, F. Smit, W. Veling, J. Rietdijk, S. Dragt, R.M. C. Klaassen, N. S. P. Savelsberg, N. Boonstra, D.H. Nieman, D.H. Linszen, L. Wunderink and M. van der Gaag. Cost-effectiveness of preventing first-episode psychosis in ultra-high-risk subjects: multi-centre randomized controlled trial. Psychological Medicine ( 2015). http://dx.doi.org/10.1017/S0033291714002530.

Artikel