De zorgstandaard psychose is uitgekomen. Hij is downloaden vanaf hier: http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/zorgstandaard-psychose/

 
Waarin verschilt de zorgstandaard van de multidisciplinaire richtlijn? Een eerste verschil met de multidisciplinaire richtlijn is de doelgroep lezers. Het was de bedoeling dat de zorgstandaard vooral consumenteninformatie zou bevatten over de zorg en de te verwachten resultaten daarvan. De tekst is inderdaad toegankelijker geworden dan de multidisciplinaire richtlijn, maar een koopgids voor patiënten is het nog lang niet.
 
Een tweede belangrijk verschil is dat deze zorgstandaard het stadiëringsmodel als uitgangspunt heeft. Het begint met de ultrahoog risicogroep (UHR), die geen psychotische stoornis heeft, maar wel een risico van 36% heeft in de komende drie jaar een eerste psychotische episode door te maken. Het tweede stadium betreft de eerste episode. De derde het onvolledig herstel en een recidiverend beloop. Het vierde stadium betreft de persisterend psychotische patiënten.

Een derde belangrijk verschil is de aandacht voor comorbide problemen en stoornissen. Zo is er aparte aandacht voor psychose en trauma.
 
Wat betekent de zorgstandaard voor ons cognitief gedragstherapeuten? Cognitieve gedragstherapie is standaardzorg bij UHR-patiënten en bij patiënten met positieve symptomen en affectieve symptomen in alle stadia. Cognitieve gedragstherapie moet ook aangeboden worden bij terugvalpreventie. Exposure behandeling of EMDR moet aangeboden worden bij comorbide PTSS. Cognitieve gedragstherapie is optioneel bij negatieve symptomen, problematisch middelengebruik (ook met motivationeel interviewen), zelfstigma (ook met COMET), zelfbeschadiging en suïcidaliteit (Tarrier protocol). Tabel 5.1 in de zorgstandaard (bladzijden 24 tot en met 26) geeft een mooi overzicht van welke behandelingen standaardzorg zijn en welke optioneel, wanneer de standaardzorg onvoldoende effect heeft.
 
Budget Impact Analyses zijn uitsluitend gedaan met stadium 1(UHR) en stadium 2 (Eerste episode patiënten. De cognitieve gedragstherapie bij UHR is kostenbesparend en de cognitieve gedragstherapie bij eerste episode patiënten is kosteneffectief. Cognitieve gedragstherapie is dus standaardzorg in alle stadia van psychose. Werk aan de winkel!