Stemmen horen komt niet alleen voor bij mensen met een psychotische stoornis (bij ongeveer 70 tot 75% van hen), maar ook bij stemmingsstoornissen. Eerder onderzoek wees aan dat bij een bipolaire stoornis zo’n 37% van de patiënten wel eens stemmen hoort (Toh ea, 2015, Keck ea, 2003). Bij ernstige depressie zo’n 23% (Toh, ea 2015, Ohayon ea, 2002). Nu hebben ze in de data van een groot onderzoek bij 1.550 Australiërs gekeken of dat werd bevestigd.

In dit grote survey werden die cijfers ongeveer bevestigd, hoewel ze iets meer stemmen-hoorders bij depressie vonden. Van patiënten met bipolaire stoornis had 39% ooit in hun leven stemmen gehoord (10% actueel), en bij patiënten met een depressieve stoornis 43% ooit in hun leven (17% actueel). Negatieve stemmen kwamen het meeste voor, wat minder frequent hoorde men commentaar-gevende stemmen of stemmen die met elkaar praatten. Verder werd een relatie gevonden tussen stemmen horen en het hebben van wanen, zoals het idee van gedachte-uitzending (idee dat mensen je gedachten horen) en dat interne belevingen (zoals ingevingen, gedachten, gevoelens, sensaties) door anderen worden veroorzaakt, ook wel ‘verminderde eigenheidsbeleving’ genoemd.

God religiuous

Dit onderzoek staat in het bredere kader van kennis dat psychose symptomen zoals stemmen horen en achterdocht, maar ook andere waanideeën, geen fenomenen zijn die slechts bij schizofrenie en andere psychotische stoornissen voorkomen. Het gaat meer om klachten die bij allerlei aandoeningen kunnen opspelen, en zelfs buiten stoornissen om in gezonde mensen. Het toont aan dat psychotische belevingen geen zwart-wit kenmerken zijn van een onderliggende psychotische stoornis, maar belevingen die op een dimensie liggen, waar men in mindere of meerdere mate last van kan hebben.

Toh WL, Castle, DJ, Thomas N, Badcock JC, Rossell SL (2016). Auditory verbal hallucinations (AVH’s) and related psychotic phenomena in mood disorders: analysis of the 2010 survey of high impact psychosis (SHIP) data. Psychiatry Research, 243, 238-245.

Artikel