CGt bij mensen met gebrekkig ziekte-inzicht – hoe doe je therapie als je het oneens bent over wat er aan de hand is?

Direct aanmelden

Datum: 12 oktober 2016
Tijd: 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Utrecht

Ken je een patiënte die het idee heeft te dik te zijn, terwijl ze nog maar 50 kg weegt? Of ken
je iemand die bijna waanachtig omgaat met het idee dat zijn oren te groot zouden zijn? Heb je wel eens een patiënte ontmoet die vindt dat een enge parasiet haar lichaam heeft geïnfecteerd? Of behandelde je wel eens iemand vanwege het idee dat hij ontzettend stonk? Er zijn ook mensen waarbij de dwang bijna een waan wordt, of de hypochondrie. En mensen die vinden dat een djinn bezit van hen heeft genomen, terwijl u als behandelaar misschien met name paniekaanvallen ziet. Deze patiënten hebben weliswaar andere DSM stoornissen, maar een overeenkomst is dat ze weinig besef of inzicht hebben in de psychische kant van hun problemen. Ze zijn het niet eens met het verklaringsmodel dat de GGZ biedt. Hoe pakken we dit aan met cognitieve gedragstherapie (CGt)? Hoe kunnen we hen mogelijk toch helpen vanuit het GGZ systeem?

Op 12 oktober organiseert de sectie psychoses, in samenwerking met de secties eetstoornissen en obesitas en somatiek en somatoforme stoornissen van de VGCt, deze dag over CGt bij mensen met weinig inzicht.

Centraal staat het vraagstuk:
Hoe doe je therapie als je het oneens bent over wat er aan de hand is?

Gedragstherapeuten uit verschillende secties worden samengebracht om hier met jou over na te denken. Naast dat ze hun modellen presenteren, komen de kwesties in de workshop terug naar aanleiding van casuïstiek. Sprekers en workshopgevers zijn Tonnie Staring, David van den Berg, Theo Bouman, Patrick Kemperman, Sandra Mulkens, Marije van Yperen, Yanda van Rood en Henny Visser. We eindigen de dag met een poging om het geleerde samen te brengen.

Programma

Welkom en inleiding gebrekkig ziekte-inzicht
Dr. Tonnie Staring

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGt bij wanen – Gedachten Uitpluizen model
Drs. David van den Berg

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGt bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) – het Gevolgenmodel
Dr. Yanda van Rood

Pauze

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGt bij OCD
Dr. Henny Visser

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGt bij Body Dysmorphic Disorder
Prof. Dr. Theo Bouman

Lunch

Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht in CGt bij eetstoornissen
Dr. Sandra Mulkens en drs. Marije van Yperen
Omgang met gebrekkig ziekte-inzicht bij parasietenwaan
Dr. Patrick Kemperman

Pauze

Workshops
Het middagprogramma bestaat uit één workshopronde waarin telkens twee lezinggevers op hun manier aan de slag gaan met een casus. Op het inschrijfformulier kun je aangeven naar welke workshop jouw voorkeur uitgaat. Inschrijvingen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
1. Theo Bouman en Henny Visser: casus BDD en OCD
2. Yanda van Rood en Patrick Kemperman: casus SOLK en parasietenwaan
3. Sandra Mulkens, Marije van Yperen en David van den Berg: casus
eetstoornissen en wanen

Plenair dialoog met de sprekers: tot een geïntegreerd model?
Drs. Berber vd Vleugel

Afsluiting met aansluitend borrel

Praktische informatie
Voor het symposium is accreditatie aangevraagd bij de VGCt en FGzPt en NVvP. Kosten: € 140,- voor leden, € 190,- voor niet-leden.

Direct aanmelden