Zou een goede psychose-behandelaar ook dissociatie-behandelaar moet worden? De auteurs presenteren een studie naar samenhangen tussen traumaherinneringen, dissociatie en positieve symptomen van psychose. En de vraag rijst: geven wij dissociatie eigenlijk wel voldoende plek? Een goede Nieuwsbrief-kwestie! Lees verder, en bedenk tijdens het lezen af en toe dat ‘dissociatie’ als apart trefwoord niet voorkomt in het register van ons geliefde protocollenboek Gedachten Uitpluizen…

Relaties van herinneringen aan jeugdtrauma’s enerzijds met hallucinaties en betrekkingsideeën anderzijds zijn al vele malen vastgesteld in studies bij zowel patiënten als gezonde proefpersonen. De auteurs van de onderhavige studie wilden andermaal en gedetailleerd de relaties bestuderen tussen traumaherinnering (ELES), dissociatie (DES-II), hallucinatiegevoeligheid (LSHS-R) en betrekkingsideeën (REF). Op metingen in een steekproef van gezonde proefpersonen (N=472, studenten) verrichtten de onderzoekers eerst correlationeel onderzoek, gevolgd door mediatie-analysen om te bekijken of en in welke mate dissociatie de relatie verklaart tussen enerzijds traumaherinneringen en anderzijds hallucinatiegevoeligheid en betrekkingsideeën.

Niet verrassend kwamen veronderstelde uitkomsten uit dat traumaherinneringen samenhingen (p < 0.001) met: hallucinatiegevoeligheid, betrekkingsideeën en dissociatie (totale score alsook de drie dissociatie-subschalen). De relatie tussen traumaherinnering en hallucinaties werd voor ongeveer de helft verklaard door dissociatie. En de relatie tussen traumaherinnering en betrekkingsideeën werd voor ongeveer een derde verklaard door dissociatie.

Gaan we dissociatie-interventies nu een prominentere plaats geven? Verdient dissociatie een plek in assessment en casus conceptualisaties voor psychose? Scharen we dissociatie gelijk met andere invloedrijke biases, zoals JTC of BADE? Is een trefwoordvermelding in ons therapeutisch protocollenboek op z’n plaats? Het lijkt er op. Er is inmiddels zoveel evidentie.

Bellido‐Zanin G, Perona‐Garcelán S, Senín‐Calderón C, López‐Jiménez AM, Ruiz‐Veguilla M, Rodríguez‐Testal JF (2018). Childhood memories of threatening experiences and submissiveness and its relationship to hallucination proneness and ideas of reference: The mediating role of dissociation. Scandinavian journal of psychology, epub ahead of print. Artikel