Trauma in de kindertijd heeft een duidelijk verband met het later ontwikkelen van psychotische stoornissen, dat weten we inmiddels zeker. Bij mensen die reeds een verhoogd risico op psychose hebben (UHR), is de extra voorspellende waarde van trauma in de kindertijd minder duidelijk. Twee studies lieten zien dat het meemaken van seksueel misbruik voorspellend was voor transitie naar psychose bij UHR patiënten (Bechdolf et al., 2010; Thompson et al., 2014). Binnen de UHR populatie is echter minder duidelijkheid over de relatie tussen trauma in de kindertijd en andere psychische klachten en sociaal functioneren. Dit is wel belangrijk, omdat uiteindelijk maar een klein percentage van de UHR patiënten ook daadwerkelijk een transitie naar psychose zal doormaken (Fusar-Poli et al., 2012).

In dit onderzoek werden 125 UHR patiënten twee jaar lang gevolgd. In tegenstelling tot twee eerdere UHR studies (Bechdolf et al., 2010; Thompson et al., 2014) werd niet gevonden dat verschillende subtypen van trauma (bijv. seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing etc.) in de kindertijd leidde tot transitie naar psychose. Wel werd gevonden dat trauma in de kindertijd samenhing met verschillende psychische klachten twee jaar na baseline. Zo hing trauma samen met meer subklinische psychotische klachten, negatieve symptomen, algemene symptomen, depressie en slechter sociaal functioneren. Daarnaast werd gevonden dat trauma in de kindertijd ervoor zorgde dat UHR patiënten bij follow-up minder snel opknapten van hun subklinische psychotische klachten, hoewel dit verband niet significant was.

Hoewel dit een studie met een relatief klein sample was, laat deze studie zien dat hoewel trauma in de kindertijd bij UHR patiënten niet voorspellend is voor transitie naar psychose, trauma wel samenhangt met verschillende psychische klachten en slechter sociaal functioneren bij follow-up. En twee andere studies hadden wel een verband gevonden tussen trauma en de kans op psychose-transitie. Dit is wat tegenstrijdig. Maar daarnaast het is dus belangrijk dat bij UHR patiënten niet alleen aandacht is voor transitie naar een eerste psychose, maar ook voor de andere klinische en functionele problemen die samenhangen met trauma in de kindertijd.

Kraan, T., van Dam, D. S., Velthorst, E., De Ruigh, E. L., Nieman, D. H., Durston, S., Schothorst, P., van der Gaag, M., de Haan, L. (2015). Childhood trauma and clinical outcome in patients at ultra-high risk of transition to psychosis. Schizophrenia Research. DOI: 10.1016/j.schres.2015.10.030
Artikel

  • Bechdolf, A., Thompson, A., Nelson, B., Cotton, S., Simmons, M. B., Amminger, G. P., . . . Yung, A. R. (2010). Experience of trauma and conversion to psychosis in an ultra‐high‐risk (prodromal) group. Acta Psychiatrica Scandinavica, 121(5), 377-384. doi:10.1111/j.1600-0447.2010.01542.x
  • Fusar-Poli, P., Bonoldi, I., Yung, A. R., Borgwardt, S., Kempton, M. J., Valmaggia, L., . . . McGuire, P. (2012). Predicting psychosis: meta-analysis of transition outcomes in individuals at high clinical risk. Archives of General Psychiatry, 69(3), 220-229.
  • Thompson, A. D., Nelson, B., Yuen, H. P., Lin, A., Amminger, G. P., McGorry, P. D., . . . Yung, A. R. (2014). Sexual trauma increases the risk of developing psychosis in an ultra high-risk “prodromal” population. Schizophrenia Bulletin, 40(3), 697-706. doi:10.1093/schbul/sbt032
2017-10-23T20:39:55+01:006 december 2015|Nieuws, Trauma, UHR, Vroegdetectie|

Deel dit artikel op je favoriete platform...!