Mensen met een psychose hebben in het verleden vaak te maken gehad met traumatische ervaringen. Ook bij cliënten met een verhoogd risico op psychose (UHR) werd dit gevonden. Of vroege traumatisering er ook voor zorgt dat er een verhoogde kans is op een transitie naar psychose bij UHR cliënten is nog niet systematisch onderzocht, tot nu.

Veel studies zijn het erover eens dat UHR cliënten vaak vroege traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Waar studies op verschillen is of deze ervaringen ook bijdragen aan het ontwikkelen van een eerste psychotische episode als je al een UHR-profiel hebt. Aan de hand van een review en meta-analyse probeerden de onderzoekers deze vraag te beantwoorden.

In deze studie werden de prevalentie en ernst van vroege traumatische ervaringen (o.a. verwaarlozing, seksueel of fysiek misbruik, pesten of het verliezen van een ouder) bij UHR cliënten onderzocht, en of deze ervaringen bijdroegen aan het doormaakten van een transitie naar psychose. Er werden 17 studies gevonden voor de review, waarvan er 14 meegenomen konden worden in de meta-analyse.

UHR cliënten hadden ernstigere traumatische ervaringen meegemaakt vergeleken met controles, ongeacht wat voor ervaringen dit waren. Vergeleken met controles is de kans dat UHR cliënten emotioneel misbruikt waren 5.5 keer groter. Voor fysiek misbruik was dit 2.5 keer en voor pesten 3.1 keer. Traumatische ervaringen bleken echter binnen de groep UHR-cliënten niet de kans op een transitie naar psychose te vergroten (gebaseerd op 4 studies in de meta-analyse). Voor seksueel misbruik werd dit wel gevonden, alleen lijkt het erop dat dit effect voornamelijk uit één studie voortkwam.

Omdat in de UHR populaties een vrij groot percentage vroege traumatisering heeft meegemaakt, is het lastiger een effect te vinden, zeker als de samples klein zijn. Toch lieten de studies samen zien dat vroege traumatisering geen risicofactor is om een transitie naar psychose door te maken. Wel komt traumatisering veel meer voor onder UHR cliënten dan bij controles.

Trauma geeft dus wel degelijk een groter risico op psychose, en doet dat vermoedelijk vooral via grotere kans op het ontwikkelen van een UHR-profiel. Is dat profiel eenmaal een feit, dan hebben cliënten die daaraan zijn gaan voldoen via trauma, in vergelijking met cliënten die daaraan zijn gaan voldoen zonder trauma, geen hogere transitie-ratio’s.

Peh, O. H., Rapisarda, A., & Lee, J. (2018). F131. Childhood Adversities In People At Ultra-high Risk (uhr) For Psychosis: Systematic Review & Meta-analysis. Schizophrenia Bulletin, 44(suppl_1), S270-S271. Artikel