Er zijn verschillende soorten zelfgerichte aandacht. Rumineren over jezelf, je lichaam, en je gedachten is vaak stress-verhogend. Rumineren is ‘herkauwen’; negatief en oordelend blijven piekeren over wat er gebeurd is over ongunstige aspecten. Maar mindful bewust zijn van jezelf en je gedachten kan juist stress-verlagend werken. Mindfulness is minder oordelend en meer in het hier-en-nu. Hoe hangen deze twee vormen van zelfgerichte aandacht samen met de kans op achterdocht?

Engelse onderzoekers hebben een experiment gedaan met 32 niet-zieke studenten. Deze waren geselecteerd uit een groep van 229, op basis van tenminste enige achterdocht-niveaus op een vragenlijst. Bij allemaal werd eerst zoveel mogelijk achterdocht geactiveerd door de deelnemer te laten vertellen over diens hoogst-gescoorde item op de achterdocht-vragenlijst, en 1 minuut in die herinnering op te gaan. Daarna gingen ze 8 minuten rumineren of ze gingen 8 minuten mindful bewust zijn. Ook werd gecheckt of deze taken juist uitpakten.

Uitkomst: het bleek dat de achterdocht daalde na de mindfulness oefening, terwijl de achterdocht aanhield (in stand bleef) wanneer mensen rumineerden. Het oordelend rumineren over het verleden (een moment waarop je achterdochtig was) en over jezelf is dus een in-stand-houdende factor voor achterdocht. En een target voor behandeling.

McKie A, Askew K, Dudley R (2017). An experimental investigation into the role of ruminative and mindful self-focus in non-clinical paranoia. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 54, 170-177.

Artikel