Slaapverlamming is een fenomeen waarbij je ’s nachts bij bewustzijn komt (wakker wordt), maar je niet kunt bewegen. Het gaat vaak gepaard met hallucinaties. Het kan enkele minuten duren. Soms kunnen mensen eruit komen door oogbewegingen te maken (die zijn meestal niet verlamd). Een nieuwe grote studie heeft bekeken hoe vaak dit nu voorkomt in de algemene volwassen populatie. Is slaapverlamming zeldzaam?

Een grote groep Amerikaanse volwassenen (meer dan 12.000 mensen) zijn onderzocht en 3 jaar later nogmaals. Bij de eerste meting was de jaarprevalentie 10% (dus 1 op de 10 mensen had in het afgelopen jaar minstens één keer zo’n ervaring gehad) en bij de tweede meting maar liefst 15%. Zo’n 30% van de mensen die het bij aanvang wel eens had, had dit na drie jaar nog steeds. De jaar-incidentie was 2,7%, wat betekent dat in een enkel jaar 2,7% van de mensen dit voor het eerst meemaakte.

Het fenomeen komt dus veel voor. Het is niet altijd een probleem voor mensen, maar dat kan het wel zijn, en bovendien hing het in de groep wel samen met andere klachten, zoals PTSS, verminderde slaap, depressie, sommige medicijnen, en pijn. Deze zaken veroorzaken mogelijk mede een grotere kans op de ervaring van slaapverlamming. Ook werd duidelijk dat jongvolwassenen (tussen 25 en 35 jaar) vaker slaapverlamming ervoeren dan adolescenten of oudere volwassenen.

Ohayon MM & Pakpour AH (2022). Prevalence, incidence, evolution and associated factors of sleep paralysis in a longitudinal study of the US population. Sleep Med, 98, 62-67.

Artikel

Zie ook onze ZZD-jes over Inslapen en Wakker worden.