Prof dr Mark van de Gaag praat u bij…

Cognitieve gedragstherapie richt zich op opvattingen die lijden met zich meebrengen en veelal vermijdings gedragingen die het probleem consolideren. Veel opvattingen kunnen als verwachtingen over gevolgen van handelen met gedragsexperimenten getoetst worden. Maar sommige opvattingen verzetten zich tegen empirisch ervaren tegenspraak. Van oudsher werd de waan beschouwd als oncorrigeerbaar, maar ondanks persistentie zijn ook wanen te veranderen en de mate van overtuiging wisselt van dag tot dag.

Tegelijkertijd zien we denkbeelden bij eetstoornissen, autisme, body dismorphic disorder, obsessief-compulsieve stoornis,erotomanie en parasieten-fobie of-waan en andere stoornissen die zich moeilijk laten beïnvloeden.

Deze clinical masterclass gehouden op het VGCt najaarscongres 2020, gaat in op de overeenkomsten en verschillen van alledaagse beliefs, wanen, idée fixes en master belief systemen en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden om therapeutisch te werken met deze verschillende hardnekkige overtuigingen.