Waar we vroeger geneigd waren te denken in nature of nurture, wordt tegenwoordig vooral gekeken naar hoe deze twee elkaar beïnvloeden. Er is bijv. steeds meer bewijs dat omgevingsfactoren voor veranderingen in genetica kunnen zorgen. Niet gek dus dat er nu veel onderzoek wordt gedaan naar de invloed van vroege traumatische ervaringen bij onder andere het ontstaan van psychose .

We weten steeds meer over hoe vroege traumatische ervaringen een rol spelen bij het ontstaan van o.a. angstklachten, somberheidsklachten en psychose. Vroege traumatische ervaringen die voortkomen uit de relatie met een ouder kunnen ook leiden tot een meer angstige of vermijdende hechtingsstijl. Een angstige of vermijdende hechtingsstijl zou vervolgens later in het leven tot angst-, somberheidsklachten of psychose kunnen leiden.

Dit onderzoek wilde kijken hoe de hechtingsstijlen zijn van mensen met schizofrenie, en hoe de hechtingsstijlen samenhangen met psychotische symptomen en comorbide symptomen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in een kliniek in Brazilië. Twintig mensen met schizofrenie die vanwege een toename van klachten waren opgenomen, deden mee aan het onderzoek. Bij hen werden retrospectief psychiatrische symptomen in kaart gebracht. Om hechtingsstijlen te kunnen bepalen werd onder andere gevraagd naar opvoeders in de jeugd, en eventuele grote veranderingen hierin. Traumatische ervaringen voor het 18e jaar werden uitgevraagd met de Early Trauma Inventory Self Report-Short Form.

Er bleek een significante correlatie te zijn tussen het totaal aantal vroege traumatische ervaringen en een angstige hechtingsstijl. Dit werd met name gevonden voor algemene traumatische ervaringen zoals ziekte van een ouder, scheiding van een ouder of ernstige ongelukken.

Verder werd gekeken naar samenhang tussen vroege traumatische ervaringen en comorbide symptomen. Hierbij werd gevonden dat paniekaanvallen voorafgaand aan het ontstaan van de schizofrenie samenhingen met de totale trauma score, en met seksueel misbruik.

Hoewel dit onderzoek klein was, brengt het ons weer een stukje verder in het ontrafelen van de relatie tussen vroege traumatisering en het ontstaan van psychose. Hechtingsproblemen, maar ook andere symptomen, zijn een deel van de route van trauma naar vergrote kans op psychose.

 

Gabínio, T., Ricci, T., Kahn, J. P., Malaspina, D., Moreira, H., & Veras, A. B. (2018). Early trauma, attachment experiences and comorbidities in schizophrenia. Trends in psychiatry and psychotherapy, (AHEAD).

 

Artikel