Deze is heel vers van de pers: een meta-analyse naar het effect van een brede range aan behandelingen voor mensen die voldoen aan de criteria voor een Ultra Hoog Risico op psychose (afgekort UHR).

In deze meta-analyse worden 26 gerandomiseerde studies waar in totaal 2351 mensen aan hebben deelgenomen op één hoop gegooid en opnieuw geanalyseerd op verschillende uitkomstenmaten. Studies die geïncludeerd werden in deze meta-analyse onderzochten een brede range aan interventies, variërend van cognitieve gedragstherapie tot medicatie, familie-interventies en cognitieve remediatie. De belangrijkste uitkomstmaat van deze meta-analyse is het risico op de transitie naar psychose na 12 maanden. Andere onderzochte uitkomstmaten zijn onder andere: subklinische psychotische symptomen, depressie, manie, angst, kwaliteit van leven en functioneren.

Allereerst toont deze meta-analyse aan dat de inzet van welke interventie dan ook het transitierisico na 12 maanden met 43% reduceert ten opzichte van geen interventie (controleconditie). Ten tweede laat deze meta-analyse zien dat cognitieve gedragstherapie de meest onderzochte interventie is en het transitierisico significant vermindert vanaf 12 maanden na inclusie. In de derde plaats kon worden aangetoond dat alle interventies samen een significant effect hadden op het verminderen van subklinische psychotische symptomen. Dit was niet het geval voor de “losse” interventies en dit lijkt te maken te hebben met een gebrek aan power om dit aan te tonen. En ten vierde kon niet worden bewezen dat er een positief effect was van één van de interventies ten opzichte van de controleconditie op de andere uitkomstmaten, zoals depressie, angst, kwaliteit van leven en functioneren.

Deze korte samenvatting doet geen recht aan deze meta-analyse. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp? En ben je benieuwd wat de auteurs specifiek zeggen over cognitieve gedragstherapie in de UHR-groep en welke richting ze geven voor de ontwikkeling van de (psychologische) behandeling van UHR? Lees dan het volledige artikel. Een tipje van de sluier: ze nemen een voorbeeld aan de aanpak van cardiologen…

<div class=”mmf-voetnoot”>Mei, C., Gaag, M. van der, Nelson, B., Smit, F., Yuen, H.P., Berger, M., …McGorry, P.D. (2021). Preventive interventions for individuals at ultra high risk for psychosis: An updated and extended meta-analysis, Clinical Psychology Review, Mar 26.
<a href=”http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33810885″>Artikel</a></div>