Kindertrauma’s en PTSS in de volwassenheid, wat hebben die voor invloed op de prevalentie en verschijningsvorm van psychotische stoornissen? Lees hoe de onderzoekers deze vragen onder de loep namen in een stedelijke, Afro-Amerikaanse groep mensen…

De onderzoekers recruteerden in gynaecologie- en eerste hulpwachtkamers van twee algemene ziekenhuizen in de VS volwassen (>18) proefpersonen voor dit onderzoek (n=328). De deelnemers kwamen dus niet voor psychische klachten naar de gezondheidszorg, maar ze kregen toch vragen over eventueel meegemaakte trauma’s (childhood trauma questionnaire, CTQ; Traumatic events inventory, TEI), PTSS klachten (Clinician administered PTSD scale, CAPS) en een aantal psychiatrische aandoeningen waaronder psychosen, middelen en stemmingsstoornissen (MINI international psychiatric interview).

Van de proefpersonen had 5.8% (N=19) een actuele psychotische stoornis en 8.8% een lifetime diagnose psychotische stoornis (N=29). Dat is meer dan de reguliere bevolking, dus het gaat om een psychose-kwetsbare groep. Het bleek uit logistische regressie dat het meegemaakt hebben van trauma’s in de kindertijd significant verband hield met actuele psychotische problematiek (een 3,5 maal hogere kans). Een nog sterkere associatie werd gevonden tussen PTSS en psychose (een 5,1 maal hogere kans), onafhankelijk van het meegemaakt hebben van trauma’s. Opmerkelijk was de bevinding dat als er zowel kind-trauma’s als een PTSS aanwezig was, het directe verband tussen traumatisering en psychotische stoornis niet lange significant was, maar de route van kindermishandeling naar een PTSS de kans op psychose vervolgens aanzienlijk vergroot. Een mogelijke betekenis hiervan is dat kindermishandeling/kindertrauma’s biologische (HPA-as-disfunctie met neurobiologische gevolgen vandien) en psychologische problemen teweegbrengt die tot een brede waaier van trauma-gerelateerde klachten leiden, waartoe de PTSS maar ook psychosen behoren; en dan in het bijzonder de positieve psychotische symptomen hallucinaties en wanen, waarvan bekend is dat die trauma-gerelateerd kunnen zijn.

statistiek

Uiteraard zeggen statistische verbanden niets over de causale richting. We weten uit ander onderzoek wel dat trauma’s een causale bijdrage hebben tot het ontstaan van psychosen, maar het design van deze studie is op zichzelf niet geschikt en bedoeld om causale conclusies te trekken. De belangrijkste conclusie blijft desalniettemin: in deze steekproef speelt de aanwezigheid van een actuele PTSS een sterke mediërende rol tussen het meegemaakt hebben van kindermishandeling en het hebben van psychotische klachten. Het roept weer vragen voor verder onderzoek op, zoals: zit er in de heterogene categorie van psychotische stoornissen een typische ‘trauma-psychose’ die samenhangt met / gemedieerd wordt door PTSS problematiek?

Powers A, Fani N, Cross D, Ressler KJ, Bradley B. Childhood trauma, PTSD and psychosis: Findings from a highly traumatized, minority sample. Child Abuse & Neglect, 2016; 58, 111-118. DOI: 10.1016/j.chiabu.2016.06.015

Artikel

2017-10-02T20:17:15+01:0015 september 2016|Nieuws, TEP, Trauma, UHR|

Deel dit artikel op je favoriete platform...!