Er zijn aanwijzingen dat gehoorschade samenhangt met psychose risico. Nederlandse onderzoekers uit Utrecht hebben alle literatuur samengevat in een meta-analyse.

Op basis van meer dan 200.000 mensen in totaal konden ze berekenen dat het hebben van gehoorschade samenhing met een 2,2 x grotere kans op psychose als totaal. Specifiek ging het om 1,6 x grotere kans op wanen en 1,4 x grotere kans op hallucinaties. Met name als iemand al vroeg in het leven te maken heeft met een beperkt gehoor, dan is de kans om later aan de criteria van schizofrenie te voldoen met een factor 3,2 verhoogd.

Mogelijk is dit te verklaren doordat mensen met gehoorschade vaker eenzaam zijn en er niet bij horen, zich moeilijker in anderen kunnen verplaatsen en hun motieven kunnen inschatten, vaker slachtoffer zijn van trauma, of dat hun top-down en bron-monitor processen minder goed werken. Andere verklaringen gaan over een gezamenlijke oorzaak, zoals bijv. neurologische schade.

images-2

 

Bij mensen met gehoorschade kan het dus belangrijk zijn om te letten op eenzaamheid en dergelijke. Ook kan voldoende toepassing van gehoor-hulpmiddelen mogelijk de kans op psychose verkleinen.

Linszen MMJ, Brouwer RM, Heringa SM, & Sommer IE (2016). Increased risk of psychosis in patients with hearing impairment; review and meta-analysis. Neuroscience and biobehavioral reviews, 61, 1-20, doi: 10.1016/j.neubiorev.2015.12.012.

Artikel