Zorginstituut Nederland
Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose

In aansluiting op de conclusies van het VGCt-survey ‘Praten naast pillen’ 2019 stelt het Verbetersignalement dat ongeveer 10-25% van de cliënten een behandeling met CGT conform 
de richtlijn krijgt, terwijl het percentage cliënten dat hiervan zou kunnen profiteren veel hoger ligt.

Het Zorginstituut stelt samen met partijen vast dat de zorg op een aantal punten kan worden verbeterd. De belangrijkste verbeterpunten zijn:

  • Meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie als behandeling.
  • Meer mensen met psychose krijgen een jaarlijkse somatische screening.

De implementatie van deze verbeterpunten leidt tot het voorkomen van depressieve klachten en (crisis)opnamen en een beter maatschappelijk functioneren. 
De opvolging van de jaarlijkse somatische screening bij afwijkende bevindingen zal leiden tot verbetering van de lichamelijke gezondheid.

Zie: Zinnige Zorg voor mensen met psychose