Er zijn reeds heel wat studies waarin ‘cognitieve remediatie’ voor mensen met psychose is onderzocht. Dat is het trainen van cognitieve functies, zoals bijvoorbeeld het geheugen, of executieve functies zoals aandacht switchen. De effecten ervan zijn geregeld aangetoond op de getrainde taken, maar generalisatie naar het dagelijks leven valt vaak tegen. Patiënten hebben er vaak geen baat bij in de zin van beter presteren op school, werk of andere leefdomeinen. In een nieuwe studie is bij 130 mensen met schizofrenie via een wetenschappelijk sterke methodiek opnieuw bekeken of het lukt om met cognitieve remediatie effecten te krijgen.

cognitieve_functies_hersenen_koninklijk

Patiënten werden onderverdeeld in 3 groepen: (1) reguliere zorg, (2) de cognitieve remediatie groep (zij ontvingen een computertraining: FesKits) en (3) een aandacht controlegroep (ontvingen ook een computer interventie, maar dan gericht op typen). Deze studie was van hoge kwaliteit gezien de blinde metingen, goede randomisatie, vrij goede aantallen, en weinig drop-out.

De resultaten waren teleurstellend. De taken waarop mensen trainden gingen vooruit. Maar andere neurocognitieve maten gingen niet vooruit en het functioneren in het dagelijks leven van de patiënten evenmin. Dit bevestigt het vermoeden uit andere studies dat het toch vrij moeilijk is om via de training van cognitieve functies iemands functioneren en kwaliteit van leven te verbeteren.

Gomar JJ, Valls E, et al., 2015. A multisite, randomized controlled clinical trial of computerized cognitive remediation therapy for schizophrenia. Schizophrenia Bulletin vol 41, 6, 1287-1396.

2017-10-02T20:10:41+01:0013 oktober 2016|Cognitieve tendensen, Nieuws|

Deel dit artikel op je favoriete platform...!