Piekeren en achterdocht hangen op verschillende manieren samen en er zijn aanwijzingen dat mindfulness juist kan helpen bij psychose. En we weten dat we allemaal welk eens een beetje achterdochtig zijn. Moeten we allemaal aan de mindfulness? Of kunnen we onszelf ook gewoon afleiden?… Lees meer …

Het antwoord lijkt te zijn, beiden helpen. Deze onderzoekers maakte een paar jaar geleden studenten achterdochtig door ze in een pikdonkere kamer te zetten waarvan ze verteld werd dat er misschien ook iemand anders was. Het bleek dat deze studenten langer achterdochtig bleven als ze daarna de taak kregen om te piekeren over hoe het was in die kamer. Als ze een taak kregen die hen afleidde, nam de achterdocht juist af (Martinelli et al., 2013). Niet onlogisch allemaal.

De onderzoekers voerden nu een soortgelijke studie uit. Achterdocht werd opgeroepen door een ervaring van de studenten zelf te nemen (bv een moment dat een student het idee had dat anderen over haar spraken). Nu kreeg de helft van de studenten de opdracht om daarna mindful gewaar te zijn, de andere helft moest piekeren over waarom mensen toch zulke nare dingen doen. Het zal u niet verbazen, de mindful taak leidde tot afname van achterdocht en de pieker-taak tot het voortduren van de achterdocht.

Hoewel deze studies een hoog ‘No Shit Sherlock!?’ gehalte hebben, werden ze netjes uitgevoerd in een laboratorium en dragen ze wel bij aan het begrip van cognitieve processen rondom het voortbestaan van achterdocht. Toekomstig onderzoek zou afleiding en mindful gewaar zijn met elkaar kunnen vergelijken en ook beter kunnen onderzoeken hoe mindful gewaar zijn achterdocht precies vermindert. Of wellicht gaat het niet zozeer om wat je wel doet, als je maar niet gaat piekeren, omdat dat de achterdocht in stand houdt. Daarnaast moet dit ook in mensen met overmatige achterdocht getoetst worden natuurlijk.

dilbert

Tot die tijd: kies vooral welke strategie bij je past mocht je binnenkort onverhoopt een mild achterdochtige reactie bij jezelf bemerken. Voor behandeling van overmatig achterdochtige mensen weten we al dat anti-pieker CGT zowel het gepieker als de achterdocht vermindert.

infographic-piekeren

McKie, A., Askew, K., & Dudley, R. (2016). An experimental investigation into the role of ruminative and mindful self-focus in non-clinical paranoia. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 54, 170-177. doi:10.1016/j.jbtep.2016.07.01

Artikel

Zie eventueel ook deze eerdere studie over afleiding: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%2023768666