Andere Technieken

Home|Andere Technieken

EMDR bij stemmen

Tineke van de Linden heeft ook onderzoek gedaan naar EMDR bij stemmen. Zij heeft een pilot gedaan bij tien patiënten met schizofrenie in behandeling bij een FACT-team. Mensen met PTSS mochten niet meedoen, maar veel cliënten waren wel forse getraumatiseerd. Het doel van de pilot studie was om te zien …

2017-10-23T20:19:36+01:0017 juli 2016|Andere Technieken, EMDR, Hallucinaties, Nieuws|

Mindfulness bij stemmen – hoop of hype?

Mindfulness; het bewust aanwezig zijn in het hier en nu zonder te oordelen, en leven met volle aandacht. Werkt dit nou ook bij stemmenhoorders die teveel opgaan in die ervaring?

Group Person-Based Cognitive Therapy (PBCT) is naast een mond vol een therapievorm waarbij CGT en mindfulness geïntegreerd zijn. Het is ontworpen …

2017-10-23T20:22:00+01:0017 juni 2016|Andere Technieken, Nieuws|

Kunsttherapie voor negatieve symptomen bij psychose

Negatieve symptomen hebben een sterke negatieve invloed op het functioneren van mensen met psychosen. We weten daarnaast dat antipsychotica een zeer bescheiden effect op deze klachten hebben. Er is pas enige beginnende evidentie dat CGT negatieve symptomen misschien effectief terug kan dringen. Dit artikel bespreekt een toetsing van de effecten …

2017-10-23T20:25:57+01:0016 mei 2016|Andere Technieken, Negatieve symptomen, Nieuws|

Luister dan niet naar peptalks, maar doe PEPS!

Nauwelijks nog kunnen genieten en nergens geen zin meer in? Luister dan niet naar peptalks, maar doe PEPS!

Verminderde plezierbeleving (anhedonie) of nergens meer zin in hebben (apathie) zijn negatieve symptomen van schizofrenie die aanzienlijk bijdragen aan verminderd functioneren en aan een slechtere kwaliteit van leven. De effecten van farmacotherapie en …

2017-10-23T20:26:31+01:0016 mei 2016|Andere Technieken, Nieuws|

Joggen en fietsen tegen negatieve symptomen!

In een eerdere nieuwsbrief kon je lezen over het effect van lichamelijke inspanning bij patiënten met schizofrenie (Firth et al., 2015). Hieruit bleek dat gemiddelde tot forse inspanning een positieve invloed heeft op psychische klachten (zoals negatieve symptomen), neurocognitief functioneren en fysieke gezondheid. Dezelfde onderzoekers hebben nu gekeken naar …

2017-10-23T20:26:55+01:0016 mei 2016|Andere Technieken, Med Som LS, Negatieve symptomen, Nieuws|

Training in redeneren leidt tot beter redeneren en minder achterdocht

Overhaast conclusies trekken is een veel voorkomend probleem. Ook het nalaten om de juistheid van je opvattingen actief te onderzoeken en zo nodig bij te stellen, komt veel voor. Bij mensen met overmatige achterdocht zijn deze redeneertendensen prominent aanwezig. Geen wonder dus dat er nagedacht wordt over of (en hoe) …

2017-10-23T20:31:33+01:0023 maart 2016|Achterdocht, Andere Technieken, Cognitieve tendensen, Nieuws|

Gezond psychotisch oud worden zonder GGZ – kan dat?

“U bent lekker normaal paranormaal. Gefeliciteerd met uw goede set van beschermende factoren voor psychose! Voor u geen GGZ!”

Inderdaad, je leest het goed. Want positieve psychose symptomen maken de stap naar professionele hulp lang niet bij iedereen noodzakelijk. Met goede bescherming door allerlei factoren kunnen deze symptomen mindful en maatschappelijk …

2017-10-23T20:32:12+01:0023 maart 2016|Andere Technieken, Geen categorie, Nieuws|

Vermindert lichamelijke inspanning negatieve symptomen bij schizofrenie?

Dat regelmatig bewegen gezond is, is algemeen bekend. Maar heeft beweging ook effect op lichamelijke gezondheid en psychische klachten bij patiënten met schizofrenie?

Schizofrenie is de verzamelterm waarbij de psychotische periode en de gevolgen ervan langer dan 6 maanden aanhouden, met een hoge last voor zowel de patiënt als zijn …

2017-10-23T20:37:24+01:0016 januari 2016|Andere Technieken, Med Som LS, Negatieve symptomen, Nieuws|

Stemmen horen een interpersoonlijk proces?

Wanneer intrusieve gedachten conflicteren met metacognitieve overtuigingen, kan de ervaren cognitieve dissonantie weggewerkt worden door de eigen gedachten toe te schrijven aan een externe bron, en dan hoor je dus stemmen. Oftewel: je externaliseert de gekke gedachten die niet bij je passen. Zit het zo? Of zijn er meer verklaringen …

2017-10-23T20:39:34+01:0015 januari 2016|Andere Technieken, Cognitieve tendensen, Hallucinaties, Nieuws|
Ga naar de bovenkant