FAQ items aan het laden...
Homepage Gedachten Uitpluizen 3.02023-04-19T11:31:44+01:00

Webinar 29 maart 2023 16-17.30

‘Medicatie voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)’

Deze webinar is natuurlijk beschikbaar om te bekijken. Namelijk hier…..


Antipsychotica en cognitieve gedragstherapie bij psychose, hoe zet je ze zinnig in?

Onze overtuiging is dat integrale behandeling met pillen en praten het meest productief is. Daarvoor is nodig dat een behandelaar beide behandelvormen goed kent en er positief tegenover staat.

Peter Moleman

Tonnie Staring

December 2020

In de Zorgstandaard Psychose komen in het hoofdstuk over zorgplan en behandeling zowel pillen als praten voor. Maar wanneer doe je het ene, het andere of allebei? Kan iemand zonder antipsychotica of CGT (cognitieve gedragstherapie) uit een psychose komen? En als iemand uit de psychose is, hoe verder behandelen? Alle behandelingen hebben nadelen, dus wanneer weegt het risico van terugval door staken van de behandeling op tegen de nadelen van doorbehandelen?

Onze overtuiging is dat integrale behandeling met pillen en praten het meest productief is. Daarvoor is nodig dat een behandelaar beide behandelvormen goed kent en er positief tegenover staat. Lees verder…

Psychose vroegdetectie en preventie in Nederland

De landelijke praktijkdag voor EDI teams   –   28 jan 2021

Online….

Gedurende de praktijkdag is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om bij te leren over alle aspecten van vroegdetectie. Er worden nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van vroegdetectie gepresenteerd en we staan stil bij organisatorische voorwaarden voor succesvolle implementatie, waaronder hoe het te financieren in het nieuwe stelsel dat eraan komt. Daarnaast zijn landelijke experts (Dr. Paul de Bont, Dr. Tonnie Staring, Dr. Helga Ising en Dr. David van den Berg en meer) aanwezig bij de intervisies over de CAARMS en CGT-behandelingen, waarbij ook nuttige tools aangereikt worden.

Info en inschrijven……

Gedachten Uitpluizen, wat is het?

Gedachten Uitpluizen is een vorm van CGT die speciaal is ontwikkeld voor cliënten met psychotische klachten. De kern ervan is dat je in gesprek gaat met je cliënt over zijn vreemde en ongewone ervaringen. Niet om deze weg te nemen, maar om samen naar zijn gedachten over die ervaringen te kijken, op onderzoek te gaan en de zin van de onzin te onderscheiden.

Gedachten Uitpluizen is oorspronkelijk ontwikkeld voor cliënten met schizofrenie, maar dit hebben we in de loop der jaren verbreed naar alle psychotische klachten, los van de diagnose. Logisch, want psychotische symptomen komen twaalfmaal meer voor dan enkel bij schizofrenie, bij vele stoornissen.

Behandelingen zoals Gedachten Uitpluizen zijn een middel om de doelen zoals beschreven in het hersteldenken beter te kunnen bereiken. Goede behandelresultaten zorgen ervoor dat iemand zijn persoonlijke doelen beter voor ogen kan krijgen en kan bereiken. Valkuil is om te veel te accepteren als behorende bij de “stoornis” en daardoor geen behandeling in te zetten. Andere valkuil is om te veel van behandeling te verwachten en dus pas aan herstel te werken als alles aan behandeling gedaan is…..

Herstel en behandeling gaan hand in hand, waarbij behandeling middel is en herstel doel.

Handboek FACT 2015: ‘De tijd dat psychologen geen enkele rol hadden in de behandeling en begeleiding van mensen  met ernstige psychiatrische aandoeningen lijkt definitief voorbij. Het is een aantrekkelijke en uitdagende job geworden door de diversiteit aan casuïstiek, de complexiteit en de mogelijkheid een variatie van kortdurende en langer durende interventies toe te passen.’

Psychologische zorg bij psychose en EPA

Zoals bekend stelt de Zorgstandaard Psychose dat elke cliënt met psychose Cognitieve Gedragstherapie voor psychose (CGTp) aangeboden dient te krijgen. Uit de survey ‘Praten naast pillen’ (sectie SAABB, VGCt 2019) blijkt dat met de huidige inzet van psychologen slechts één op de vier tot vijf patiënten met psychose (20-25%) ergens in de loop van de afgelopen drie jaar CGTp kreeg.

Verder bleek dat per 198 cliënten er slechts 1,0 fte psycholoog beschikbaar is. Op basis van een gedetailleerde berekening door Mark van der Gaag is eerder vastgesteld dat er eigenlijk per 100 cliënten 1,0 fte psycholoog beschikbaar zou moeten zijn.

Dit implementatie-gat tussen Zorgstandaard en praktijk roept om aandacht.

ZorgInstituut Nederland stelt verberter punten op

Om te voldoen aan de vraag en aan de Zorgstandaard Psychose, is er minimaal een verdubbeling nodig van het huidige aantal van 750 fte psychologen in de EPA-zorg, moeten de huidig beschikbare psychologen meer tijd aan CGTp besteden en moet er een inhaalslag komen bij meer dan de helft van de ambulante psychoseteams met betrekking tot training in CGTp.

Vereist zijn Gz-psychologen of klinisch psychologen met:

  • Affiniteit met de vele specifieke kenmerken van de EPA-doelgroep en -setting
  • Een 100 u basisopleiding in CGt
  • Een specialistische vervolgopleiding in CGT bij psychose (= training CGT bij Psychose en Trauma)
  • Deelname aan supervisie in vervolg op de vervolgopleiding door een supervisor VGCt®
  • Daarnaast kan de psycholoog extra deel-expertises ontwikkelen die nodig zijn in de EPA-zorg (zowel voor de EPA- cliënten zonder psychose als voor de EPA-cliënten met psychose waarbij co-morbiditeit behandeling verdient), zoals bijvoorbeeld (doch zeker niet uitputtend) traumatherapie, behandeling bij verslaving, autisme, persoonlijkheid, OCD, en systeemtherapie. Ook op deze domeinen adviseren wij dat psychologen in de EPA-zorg onderling expertise beschikbaar hebben.

Een ander domein betreft de vroegsignalering en preventie van psychose, wat vaak buiten de EPA-teams plaatsvindt. Voor psychologen die in deze dienst werkzaam zijn gelden als vereisten:

  • Expertise in vroegdetectie bij hulpzoekende cliënten (= CAARMS-training)
  • Expertise in vroegbehandeling met CGT bij hulpzoekende cliënten met een verhoogd risico op een eerste psychose (= training CGt bij UHR).

Cognitief Gedragstherapeutisch Werkers kunnen onder supervisie van een in CGTp getrainde psycholoog delen van de behandeling uitvoeren, zoals gedragsexperimenten in de leefomgeving van de cliënt.

Bovendien zouden de collega-disciplines alle cliënten met psychose standaard moeten verwijzen naar een psycholoog voor een consult om de mogelijkheden voor psychologische behandeling na te gaan.

In de komende jaren zal er dus veel scholing nodig zijn. Dit is dan ook een van de redenen dat GU een samenwerking is aangegaan met Forta Opleidingen.

Zie agenda voor binnenkort startende opleidingen.

Kijk ook eens hier…..

Contactpersoon bij Forta Opleidingen: Fons van de Kar

f.vandekar@fortaopleidingen.nl

page1image64676480

page1image64680704

page1image64680512

De website is geheel vernieuwd. Met zorg, aandacht en liefde is eraan gewerkt.
We hopen dat u, als u een foutje tegenkomt, dit aan ons door wilt geven zodat we de website kunnen verbeteren.
Onvolkomenheden, missende bestanden en andere fouten kunt u richten aan:

info@GedachtenUitpluizen.nl

Inlogprobleem?

Een aantal mensen ondervindt problemen met het inloggen. Indien je de afgelopen weken een account hebt aangemaakt en nu lijk je niet meer te bestaan……  Dan klopt dat ook, door de transitie naar de nieuwe website zijn een aantal van de nieuwe registraties verloren geraakt. Je kunt het handigste gewoon een nieuw account aanmaken.

Uitgelicht artikel

CGT bij psychose (CGTp) slecht beschikbaar: Praten naast pillen

De Zorgstandaard Psychose stelt dat Cognitieve Gedragstherapie voor psychose (CGTp) standaardzorg is. Dit betekent dat elke patiënt met psychose deze behandeling standaard aangeboden dient te krijgen. Onder de 260 ambulante psychoseteams van 19 Nederlandse GGZ-instellingen is een survey uitgezet waaraan 189 teams participeerden (73%). Deze teams behandelen samen zo’n 37.500 patiënten, waarvan ongeveer 24.000 met psychose. Dat is een kwart van de volledige groep mensen met psychose die in…

Zoeken

Algemene filters
Alleen exacte matches
Zoeken in titel
Zoeken in content
Zoeken in samenvattingen
Filter op berichttype
Alles selecteren
Pagina
Berichten
Downloads
Producten

Agenda

Training CGt bij Psychose en Trauma (VGCt vervolgcursus – 50 uur) – startdatum 16-3-23
Training CGt bij UHR (25 uur) – startdatum 21-4-23
CAARMS-training – startdatum 12-5-23
Training Over trauma gesproken (1 dag in company)

Scholingsaanbod EPA-zorg
Trainingen en opleidingen voor professionals in de zorg
aan mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA).
(o.a. Basisopleiding CGt – EPA (100 uur) en Basisopleiding CGw-EPA (48 uur))
Zie EPA.

Werkplaats

Gedachten Uitpluizen is een werkwoord!

In de Werkplaats treft u materialen aan waarmee u aan de slag kunt. De beschreven protocollen in het boek volgen de belangrijkste klachtgebieden. Per klachtgebied hebben we de relevante informatie geordend. Tevens ziet u hieronder, naast de protocollen en klachtgebieden uit het boek, een los protocol voor ‘Stemmen bij kinderen’ en een website volledig gericht op ‘Trauma’.

Daarnaast zijn we bezig de bibliotheek in te richten met alle materialen uit de protocollen en nog veel meer. Hier treft u dus echt alles aan.

Klachtgebieden:

Training

De ervaring leert dat het lezen en zelfstudie een hoop goeds brengt, maar dat een training volgen tot betere resultaten leidt. Enerzijds door het systematisch aanleren van vaardigheden, anderzijds dat u zo ook intensief in contact komt met collega’s die hetzelfde werk doen en tobben met dezelfde dingen.

Wij organiseren zowel incompany als vrije inschrijving trainingen.

Laatste nieuws

Top 10 Downloads : meetinstrumenten

Pictogram
Ervaringenlijst 16 items
Pictogram
PQ-16 Ervaringenlijst
Pictogram
GPTS Green Persecutory Thoughts Scales
Pictogram
Pictogram
Screener TTIP
Pictogram
Green Paranoid Thought Scales (GPTS) Engels
Pictogram
Angst voor terugval (FORSE)
Pictogram
PANNS score formulier Excel
Pictogram
BPRS score formulier Excel
Pictogram
VOS-R score formulier Excel

Kent u deze al?

Kunnen mensen met psychose zinvol meedoen aan groepsbehandelingen?

Therapietrouw en groepsbehandeling bij psychose. Onderzoek laat zien cliënten met psychosen baat kunnen hebben bij groepsbehandeling. Dat wil zeggen, als ze naar de sessies komen. Hoe zit het met de therapietrouw? Of kunnen we beter maar niet aan groepsaanbod beginnen?

Voor alle cliëntengroepen geldt dat groepsaanbod enkele selling points heeft dat individueel aanbod…

Ga naar de bovenkant