Nieuwsberichten

Nieuwsberichten2019-10-07T15:59:42+01:00
1403, 2020

Verwarring en CGTp

By |14 maart 2020|Nieuws|

Kan CGTp voor wanen en hallucinaties ook helpen als de client last van formele denkstoornissen heeft? Verslechtert dat het effect van CGTp, of zijn Verwarde Mensen zo verward nog niet?! CGT voor wanen en hallucinaties (verder aangeduid als CGTp) heeft volgens meta-analysen een klein tot matig effect op psychoseklachten. Maar ene (sub)groep van cliënten is de andere niet. Zo ...

1403, 2020

“Making sense of voices” – maakt dat sense?

By |14 maart 2020|Nieuws|

Cognitieve gedragstherapie is veruit de meest onderzochte en bewezen effectieve psychologische behandeling voor psychotisch symptomen, maar er worden ook andere interessante behandelvormen onderzocht. En één daarvan is de “Making sense of voices”-behandeling, ook al bekend als de Maastricht-benadering of Experience Focussed Counseling. Deze interventie is gebaseerd op de aannames dat (1) het horen van stemmen vaak een verklaarbare en ...

1403, 2020

Review: Hoe zit het eigenlijk met eetstoornis gerelateerde stemmen?

By |14 maart 2020|Nieuws|

Inmiddels weten we dat het horen van stemmen een transdiagnostisch fenomeen is dat bij verschillende DSM-stoornissen voorkomt. Ook mensen met een eetstoornis kunnen negatieve stemmen horen die gerelateerd zijn aan de eetproblematiek. Zo’n stem kan bijvoorbeeld beweren dat ze ‘watjes’ zijn als ze hun honger toegeven of maar beter kunnen stoppen met eten omdat ze al zo dik zijn! Wat ...

1403, 2020

Leidt een herbeleving tot toename van je stemmen?

By |14 maart 2020|Nieuws|

Zeker 50% van de stemmenhoorders zien relaties met trauma’s in het verleden. Heel wat stemmenhoorders hebben ook PTSS-symptomen. Hangt het optreden van PTSS symptomen en het horen van stemmen in het dagelijkse leven nu nog met elkaar samen? Triggeren die klachten elkaar? Of staan ze los van elkaar? Deze onderzoekers hebben dit vraagstuk onderzocht door 28 getraumatiseerde stemmenhoorders te ...

1202, 2020

Wanneer leidt een negatieve emotie tot achterdocht? Vooral als je gaat piekeren. 

By |12 februari 2020|Achterdocht, Nieuws, Wanen|

We weten al dat negatieve gevoelens centraal staan bij het ontstaan van wanen en het in stand blijven ervan. Een toename van angst of depressie leidt tot een verergering van achterdochtige gedachtes, dat terwijl andersom de aanwezigheid van achterdocht geen negatieve emotie voorspelt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat vermindering van depressie en angst ook de paranoia laat afnemen. Er ...

1202, 2020

Kan ‘dual tasking’ worden gebruikt om de levendigheid en emotionele lading van stemmen te verminderen?

By |12 februari 2020|EMDR, Hallucinaties, Nieuws|

We weten inmiddels -zowel vanuit wetenschappelijk onderzoek als vanuit onze praktijkervaring- dat “dual tasking” (oftewel: het uitvoeren van twee taken tegelijkertijd) ervoor kan zorgen dat de levendigheid en emotionele lading van visuele beelden verminderen. We gebruiken dit concept bijvoorbeeld binnen EMDR. In de huidige studie wordt onderzocht of dit niet alleen gebeurt bij visuele beelden maar ook zou kunnen ...

1202, 2020

Het bio-psycho-sociale model van psychose

By |12 februari 2020|Diagnostiek, Nieuws, Stigma|

Het discours over oorzaak, verschijningsvorm en betekenis van psychosen verschilt per land, per subcultuur, per groep. Maar de laatste jaren werd wel duidelijk dat de meeste mensen van mening zijn dat psychose hoofdzakelijk en meestal een reactie is op psychosociale gebeurtenissen en stress. Het medische model is tanend. Dit onderzoek gaat over hoe cliënten naar de oorzaken van psychose kijken ...

1202, 2020

De vicieuze cirkel tussen stemmen horen en negatieve gevoelens

By |12 februari 2020|Hallucinaties, Nieuws|

Mensen die stemmen horen, ervaren vaak negatieve emoties. Vaak zijn die het gevolg van stemmen horen, maar andersom kan ook: dat die emoties aan het stemmen horen voorafgaan. Betekenisgeving aan de stemmen speelt binnen deze moment-tot-moment dynamiek ook een rol. Met behulp van een mobiele dagboekmethode is voor het eerst een twee-richtingen relatie aangetoond tussen stemmen horen en negatieve ...

1612, 2019

Seksuele oriëntatie en psychotische ervaringen

By |16 december 2019|Nieuws|

In de algemene bevolking heeft zo’n 7.2% psychotische ervaringen op een bepaald moment. Omdat we weten dat het hebben van psychotische ervaringen het risico op een psychose (en andere ernstige toestanden) verhoogt, wordt er onderzoek gedaan naar risicofactoren voor psychotische ervaringen. Er is weinig bekend over de invloed van een niet-heteroseksuele geaardheid als risicofactor. Mogelijk ervaren mensen met seksuele ...

1711, 2019

“Ik kan er niks aan doen…. Het moest van mijn stem”

By |17 november 2019|Nieuws|

“Ik kan er niks aan doen…. Het moest van mijn stem” Het simuleren van auditieve verbale hallucinaties in de forensische setting Onderzoek naar het simuleren van auditieve verbale hallucinaties brengt veel uitdagingen met zich mee. Aangezien we niet in iemands hoofd kunnen kijken en er geen specifieke biomarkers zijn voor hallucinaties moeten onderzoekers het doen met inschattingen van de kans ...