Nieuwsberichten

Nieuwsberichten2023-06-14T09:16:52+01:00
1309, 2015

ADHD symptomen en psychose klachten: is er een link?

By |13 september 2015|Nieuws|

Hoewel er best wat over geschreven is, weten we nog weinig over de link tussen psychose en ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder). Hoe zit dit eigenlijk? Veel clinici zien dat mensen met ADHD – die hiervoor medicatie krijgen – psychoseklachten ontwikkelen. Het is vaak gedacht dat dit komt door de bijwerkingen van de medicatie. Anderen hebben het idee dat...

1309, 2015

De invloed van psychose op het beloop van cognitief functioneren

By |13 september 2015|Nieuws|

Beperkingen in het cognitief functioneren worden beschouwd als belangrijke kenmerken van psychosegevoeligheid en zijn al vroeg in de ontwikkeling aanwezig. Maar onduidelijk blijft wat de invloed is van een eerste psychose op het beloop van het cognitief functioneren. Zijn cognitieve beperkingen al onderdeel van een levenslang aanwezige kwetsbaarheid? Of is het zo dat een (eerste) psychose de vermindering van het...

1309, 2015

De relatie tussen autisme en psychose

By |13 september 2015|Nieuws|

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), gekenmerkt door atypische sociale communicatie en gebrekkige sociale interacties, werden vroeger vaak gezien als een voorstadium voor schizofrenie. Meer recente studies laten echter zien dat de relatie tussen ASS en psychose niet zo eenduidig is. Wel is bekend dat psychotische ervaringen – mildere varianten van psychotische symptomen – vaak voorkomen onder mensen met ASS. Deze samenhang...

208, 2015

Gedachten Uitpluizen 15 jaar

By |2 augustus 2015|Nieuws|

SYMPOSIUM Trans-diagnostische en focale CGT-modules bij psychose We hebben voor u een aantal handouts. Deze kunt u downloaden. 15 JAAR GEDACHTEN UITPLUIZEN 27 november 2015 Postillion Hotel Bunnik Informatie...... Schrijf je in...... OP 27 NOVEMBER 2015 VIERT GEDACHTEN UITPLUIZEN FEEST OMDAT WE 15 JAAR BESTAAN. SAMEN MET CCD ORGANISEREN WE EEN SYMPOSIUM OM KORT...

2507, 2015

Gratis Online cursus: Caring for People with Psychosis and Schizophrenia

By |25 juli 2015|Nieuws|

Ze komen steeds meer beschikbaar: online cursussen van hoge kwaliteit, over de hele wereld gratis te volgen! Deze is van Dr. Juliana Onwumere van het Kings College in Londen, bekend van publicaties over psychose, CGT, hulpverlenerstijl, en coping. De cursus begint per 12 oktober en duurt twee weken. Je leert over psychose, cannabis en medicatie. En ook over de effecten...

2407, 2015

De rol van dissociatie en zelfbeeld in de relatie tussen trauma en psychose

By |24 juli 2015|Nieuws|

Met trauma in de kindertijd wordt bedoeld: fysiek, seksueel of emotioneel misbruik en emotionele of fysieke verwaarlozing voor het 17e jaar. De relatie tussen trauma in de kindertijd en latere psychose is vaak aangetoond (zie bijvoorbeeld Varese et al., 2012). De laatste tijd is er steeds meer interesse in hoe deze relatie precies in elkaar zit. Naast een neuro-ontwikkelingsmodel –...

2407, 2015

Stress op straat en achterdocht

By |24 juli 2015|Nieuws|

Mensen met overmatige achterdocht hebben vaak grote moeite met naar buiten gaan. Vooral drukke en lawaaierige omgevingen activeren iemands achterdocht. Dit leidt tot vermijding en beperkingen in het leven, die we in cognitief-gedragstherapeutische behandeling proberen te overwinnen. Daartoe is begrip nodig van de onderliggende mechanismen die deze stress op straat veroorzaken. Want wat zijn nu eigenlijk de symptomatische en psychologische...

2407, 2015

Stemmen horen en stemmingsstoornissen

By |24 juli 2015|Nieuws|

Dat stemmen horen bij vriend en vijand binnen en buiten de GGZ voorkomt weten we. Maar wat weten we eigenlijk over de prevalentie, de verschijningsvormen en de mechanismen van stemmen horen bij mensen met een depressieve of bipolaire stemmingsstoornis (DS en BS)? Onderzoekers bundelden in deze meta-studie bevindingen over het onderbelichte fenomeen van stemmen horen bij stemmingsstoornissen…. De huidige auteurs...

2407, 2015

Kan cognitieve adaptatie training bijdragen aan beter cognitief functioneren?

By |24 juli 2015|Nieuws|

Kan cognitieve adaptatie training (CAT) bijdragen aan beter cognitief functioneren? En kan CAT bijdragen aan het herstel van algemeen functioneren? En zo ja: is het betere cognitieve functioneren dan de oorzaak van het betere algemene functioneren? Veel mensen vergeten wel eens iets: je staat in de winkel en je boodschappenlijst ligt nog thuis. Of de planning gaat niet helemaal goed:...

2407, 2015

Hoe zit dat nou met stemmen horen en dissociatie?

By |24 juli 2015|Nieuws|

Veel onderzoek naar de oorzaak van stemmen horen heeft zich geconcentreerd op de rol van cognitieve vertekeningen en defecten (zoals de ‘bronmonitoring tendens’ en beperkingen in de zelfmonitoring). De laatste jaren kijkt men meer naar de mogelijke invloed van dissociatie. Dissociatie wordt wel beschreven als een fenomeen waarbij de informatie-integratie niet goed of beperkt plaatsvindt. Dat betreft dan het psychisch...

Ga naar de bovenkant