Nieuwsberichten

Nieuwsberichten2023-06-14T09:16:52+01:00
2203, 2015

Seksuele disfuncties bij langdurige psychosen en medicatiegebruik

By |22 maart 2015|Nieuws|

Deze collega’s uit Noord-Nederland wilden een overzicht geven van verbanden tussen schizofrenie, de behandeling ervan en seksuele disfuncties. Ze wilden daarbij bruikbare klinische handvatten selecteren om seksuele disfuncties te verminderen. Uit het onderzoek naar het seksuele (dis)functioneren van mensen met langdurige psychosen komt allereerst naar voren dat de belangstelling voor seks hetzelfde is als in de algemene bevolking. Over het...

1103, 2015

Schizofrenie Bestaat Niet

By |11 maart 2015|Nieuws|

De site Schizofrenie Bestaat Niet is bedoeld voor iedereen die met een psychose te maken krijgt (en zijn omgeving). Ze geven de meest nuchtere en hoopvolle informatie die er is, over psychosegevoeligheid. Want onze maatschappij én veel hulpverleners lopen achter. Bij een psychose valt al gauw de term schizofrenie. En bij schizofrenie denkt iedereen aan een verwoestende hersenziekte. Maar dat...

803, 2015

Mark vd Gaag wint Ria van der Heijdenprijs

By |8 maart 2015|Nieuws|

Mark van der Gaag won de Ria van der Heijdenprijs 2014 voor zijn inzet voor herstel, betere kwaliteit van leven en minder lijden van mensen met een psychotische aandoening. Prof. dr. van der Gaag stelt zich al zijn hele carrière in dienst van mensen met een psychose. Of het nu gaat om wetenschap, behandeling, zorg, bejegening, opsporing of het voorkomen...

503, 2015

Wat veroorzaakt slecht functioneren bij mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van ernstige klachten?

By |5 maart 2015|Nieuws|

Mensen met een ultrahoog risico voor het ontwikkelen van ernstige klachten voldoen nog niet aan de criteria van een psychotische stoornis. Bij verreweg de grootste groep is sprake van milde positieve symptomen ofwel buitengewone en opmerkelijke ervaringen. Bij een kleinere groep betreft het een psychose die binnen een week spontaan voorbij gaat of het betreffen mensen met een genetisch risico....

303, 2015

Traumabehandeling bij mensen met een psychose is effectief

By |3 maart 2015|Nieuws|

Traumabehandeling bij mensen met psychosen is effectief en leidt niet tot verslechtering, zoals jarenlang werd gevreesd door professionals in de psychiatrie. Dit blijkt uit recent onderzoek bij 13 GGZ instellingen in Nederland door het consortium Treating Trauma In Psychosis, bestaande uit onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU), Radboud Universiteit en ACTA. Het onderzoek toont aan dat mensen met psychosen vaak...

203, 2015

Attention Deficit Hyperactivity Disorder en schizofrenie

By |2 maart 2015|Nieuws|

Autisme, ADHD en schizofrenie staan alle drie te boek als een neuro-ontwikkelingsstoornis. Dat betekent dat een neurologische tekortkoming leidt tot een vertraagde ontwikkelingsgang en vaak een verminderd functioneren in de adolescentie en volwassenheid. ADHD en psychose kenmerken zich beide door vroeggeboorten, een laag geboortegewicht en geboortecomplicaties. Ook vertonen beide heel milde, nauwelijks storende tekenen van een neurologische aandoening en afwijkingen...

203, 2015

Overmatige achterdocht in de therapeutische relatie bij CGT voor psychose

By |2 maart 2015|Nieuws|

De cognitief gedragstherapeutische behandeling van patiënten met psychose (CGTp) onderscheidt zich van bijvoorbeeld de behandeling van angst door de bijzondere therapeutische relatie en de bijzondere inhoud. Maar wat als nu de bijzondere inhoud die relatie dreigt te verstoren? Wat te doen als de patiënt achterdochtig wordt naar de therapeut? Wat als de therapeut nu betrokken raakt in de complottheorie van...

1902, 2015

Lees Tip!

By |19 februari 2015|Nieuws|

Het Verenigd Koninkrijk is op dit moment het gidsland wat de zorg voor mensen met psychosen betreft. Veel van het toponderzoek komt uit de UK en zij lopen voorop in trends rondom antistigma, het bij beleid betrekken van zorggebruikers en het omschakelen naar een herstelgerichte visie op geestelijke gezondheidszorg. Een aantal jaar geleden kwam de Britse vereniging voor psychologen al...

1902, 2015

Diagnostiek en therapie bij psychose

By |19 februari 2015|Nieuws|

Tonnie Staring en Carlos Croes gaan een mooie cursus geven: Diagnostiek en therapie bij psychose: state of the art Meer informatie over deze cursus vind je op de site van de RINO Groep.

1802, 2015

Training CGT – Ultra High Risk

By |18 februari 2015|Nieuws|

Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een eerste psychotische episode Inleiding Vroegdetectie en vroegbehandeling zijn bij meerdere ziekten en stoornissen efficient en kosten-effectief. De ingrepen zijn beperkter in omvang, succesvoller, de prognose is beter en de gezondheids-winst wordt bereikt tegen lagere kosten dan niets doen. In Nederland heeft van 2008 tot 2012 de Early...

Ga naar de bovenkant